Phạm Đình Hổ và trào lưu khảo chứng học ở Việt Nam

08:58 17/12/2019

Phạm Đình Hổ (1768-1832) cùng Lê Quý Đôn (1726-1784) và Phan Huy Chú (1782-1840), được coi như những nhà khảo chứng học nổi tiếng nhất vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX.

Ý kiến bạn đọc