Nông thôn Việt Nam và cuộc cách mạng ruộng đất lần thứ ba

11:44 26/01/2017

Theo tôi, có hai cuộc cách mạng vô cùng hệ trọng đối với người nông dân. Cuộc cách mạng thứ nhất: người nông dân được chia ruộng sau bao nhiêu đời cày thuê cấy mướn. Cuộc cách mạng này đã thay đổi kiếp người lần thứ nhất cho những người nông dân.

Ý kiến bạn đọc