Nơi phôi thai, hình thành chữ Quốc ngữ sớm nhất

16:28 20/03/2016

Bình Định là nơi khởi đầu của chữ Quốc ngữ, thuộc Đông Đàng Trong với 60 cư sở truyền giáo. Các thừa sai và linh mục dòng Tên có công xây dựng, ký âm tiếng Việt thành chữ Quốc ngữ. 

Ý kiến bạn đọc