Những người bạn Nga thời lửa đạn

15:01 03/11/2016

Gần 40 năm mặc áo lính, nửa thời gian đó tôi làm công tác phiên dịch tiếng Nga, và sau đó được phân công phụ trách công tác hợp tác quốc tế của cơ quan cấp Cục. Tôi có may mắn được làm việc trực tiếp với những người con của quê hương Cách mạng Tháng Mười ở nhiều cương vị khác nhau, cao nhất là Tổng bí thư Bre-zơ-nhep.

Ý kiến bạn đọc