Những dòng lịch sử chiến tranh

11:25 20/07/2019

Trước nay lịch sử chiến tranh ở Việt Nam chủ yếu được viết theo khía cạnh đó là một lịch sử chiến đấu để chống lại ngoại bang. 

Ý kiến bạn đọc