Những bài học London

15:59 14/05/2016

Khi biết tôi định đi xin visa vào Anh, một người bạn dặn: "Người Anh họ làm việc kỳ lắm! Cậu phải đi sớm vào".

Ý kiến bạn đọc