Người chuyển hàng trái tuyến

17:16 22/01/2016

Từ “hàng” trong bài viết này không phải là hàng hóa thông thường theo đúng nghĩa đen của nó. Đó là tên ngụy trang sử dụng cho lực lượng giao thông viên hợp pháp của lực lượng tình báo của ta ở chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Hàng, là tài liệu tình báo chuyển từ Sài Gòn hoặc các đô thị miền Nam nằm trong vùng kiểm soát của địch về căn cứ và ngược lại.

Ý kiến bạn đọc