Người Việt mình có dễ tin nhau?

11:07 18/12/2019

Ca dao, tục ngữ đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa dân gian của người Việt. Câu nói dân gian “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” từ lâu luôn có tính khích lệ, động viên đại bộ phận dân chúng - những người nghèo, giúp họ không buông xuôi và có niềm tin trong cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc