Người Việt hiện đại có cần phải học Hán Nôm hay không?

05:54 20/09/2016

Việc sử dụng tiếng Việt hiện nay có nhiều vấn đề cần báo động nhưng không phải vì lý do người Việt hiện đại không học Hán Nôm mà là do những yếu kém trong nền giáo dục Việt Nam hiện đại mà thôi. 

Ý kiến bạn đọc