Ngoại giao kinh tế thay ngoại giao thuốc súng

08:55 16/03/2019

Kể từ khi trở thành tổng thống, ông Trump luôn trong cảnh “tứ bề thọ địch” ở trong nước. Trong trường hợp này, ông đã chọn chiến lược ứng phó với những rắc rối bên trong bằng việc tìm kiếm những kết quả tích cực đối ngoại.

Ý kiến bạn đọc