Nghĩ về Trần Nhân Tông và sự cần thiết ban hành “luật đoàn kết”

13:23 25/01/2017

Trần Nhân Tông (1258 –1308) rất gần với hình mẫu nhà lãnh đạo lý tưởng của Platon.

Ý kiến bạn đọc