Bạn đọc hỏi nhà báo trả lời số 93

Nếu không nghiêm minh thì 100 năm nữa Hà Nội cũng chẳng có chuyển biến gì!

10:37 27/10/2015

Nếu các cơ quan chức năng thực thi luật pháp một cách nghiêm minh thì không có chuyện ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác công an và cơ quan chức năng của phường, quận cứ đi lùa người dân lấn chiếm hè đường.

Ý kiến bạn đọc