Nếu không còn niềm tin, nhà văn không viết được!

11:23 26/01/2019

Niềm tin trong văn chương và trong cuộc đời sẽ dẫn lối cho những tác phẩm bất hủ. Mất niềm tin, người cầm bút sẽ rơi vào thảm hoạ của chính mình.

Ý kiến bạn đọc