Neo cuộc đời nơi cửa sông Nhật Lệ

08:34 16/03/2020

Sớm tinh mơ, tôi theo bước chân những người đi lặn hàu nơi cửa sông Nhật Lệ. Hàu có ở nhiều nơi trong cả nước nhưng ở vùng Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình có đặc điểm riêng biệt, trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng cát.

Ý kiến bạn đọc