Năm mới với tổng thống Mỹ Barack Obama: Lại khởi đầu nan

15:29 03/02/2010

Đã bắt đầu năm thứ hai cầm quyền của vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, nguyên thủ quốc gia da màu đầu tiên ở đất nước có lịch sử hơn 200 năm này. Bắt đầu trị vì trong Nhà Trắng ở một giai đoạn cực kỳ phức tạp và khó khăn của khủng hoảng kinh tế và những cuộc chiến đang ở tình thế gần như sa lầy tại Iraq và Afghanistan, ông Obama đã tỏ ra cố gắng cải thiện thực trạng từ gia tài buồn thảm mà ông phải thừa hưởng từ người tiền nhiệm George Bush.

Ý kiến bạn đọc