Một lời biện hộ cho thơ

14:52 03/06/2020

Ngày nay, khi không ngồi ở bàn làm việc viết thơ, các nhà thơ thế kỷ 21 viết thơ trên mạng xã hội, họ viết thơ trên instagram.

Ý kiến bạn đọc