Miền Đông gian lao mà anh dũng

17:09 02/05/2015

(Viết về an ninh Khu Đông Nam Bộ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử)

Ý kiến bạn đọc