Người phụ nữ đặc biệt nhất trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

11:04 08/11/2016

Cho đến bây giờ, sự ra đi của mạ, sự ra đi của anh vẫn là hai nỗi đau khủng khiếp không gì bù lấp nổi cho tất cả anh chị em chúng tôi. Tất cả.

Ý kiến bạn đọc