“Chúa của ba Vua” Bình An vương Trịnh Tùng:

Máu đào ngôi chúa

16:31 12/12/2011

Mặc dù là người của đời thứ hai trong họ Trịnh kế tục nhau nắm binh quyền “phù Lê” nhưng Trịnh Tùng (1550-1623) vẫn hiển nhiên là vị chúa Trịnh đầu tiên trong thời Lê Trung hưng. Cha ông, Thượng tướng Thái Quốc công Trịnh Kiểm (1503-1570) chỉ sau khi qua đời mới được phong thụy hiệu Trung Huấn Vương.

Ý kiến bạn đọc