Lý tưởng thời chiến, giác ngộ thời bình

09:33 25/03/2017

Trong môi trường mạng bùng nổ hiện nay, thanh niên nếu thiếu bản lĩnh rất dễ bị tiêm nhiễm bởi những luồng quan điểm, thông tin sai trái, họ dễ là người bị kích động khi cái tôi vốn tồn tại rất lớn trong giới trẻ.

Ý kiến bạn đọc