Lá thư từ Khe Sanh

16:13 25/12/2014

Sau cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Mặt trận B5 tổ chức Đại hội Quyết thắng và Hội diễn Văn nghệ Mặt trận Đường 9 lần thứ nhất tại Quảng Bình. Đoàn văn nghệ sĩ quân đội đi thực tế chiến trường cũng được mời dự.

Ý kiến bạn đọc