Khi nào xã hội cần những người 20 tuổi?

10:02 29/03/2020

Nếu bạn là một người Pháp và vào năm 1789, bạn tổ chức sinh nhật lần thứ 20, tương lai là của bạn. Bạn còn chờ gì nữa mà không tham gia cách mạng. Một trong số những người 20 tuổi đó sẽ dẫn dắt tương lai của nước Pháp và lịch sử châu Âu...

Ý kiến bạn đọc