Kẻ Chèm – lược sử một danh hương

09:06 23/10/2019

Chèm là một trong những địa danh cổ kính nhất của vùng đất ven đô. Làng Chèm là một danh hương được nhắc đến không biết bao nhiêu lần trong sử sách, trong thư tịch cổ và trong những áng thơ văn của tao nhân mặc khách.

Ý kiến bạn đọc