Học Bác từ những điều bình dị

10:39 10/05/2019

Gốc rễ của đạo đức, phong cách đó chính là tấm lòng vì nước vì dân, vì lợi ích quốc gia, tập thể của Bác.

Ý kiến bạn đọc