Hoàng thân Triều Nguyễn đi tàu không số

23:36 31/07/2016

Con đường vận chuyển chiến lược bí mật trên biển chi viện chiến trường miền Nam 15 năm liền là một chiến công vĩ đại của cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh.

Ý kiến bạn đọc