Hòa hiếu bang giao

02:32 15/07/2015

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện lịch sử, dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Nhìn lại lịch sử, việc bình thường hóa quan hệ trước đây và thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện ngày nay là kết quả tất yếu của những nỗ lực từ hai bên dựa trên nền tảng truyền thống hòa hiếu dân tộc gắn với xu thế thời đại.

Ý kiến bạn đọc