Hòa giải văn chương Việt qua suy tư của một nhà văn

04:26 15/05/2016

Bản lĩnh văn hóa là cuốn sách gồm các bài báo và tiểu luận của nhà văn Tô Nhuận Vỹ do NXB Tri thức ấn hành năm 2014. Tôi đọc một mạch với sự xúc động và hứng khởi. 

Ý kiến bạn đọc