Hồ Chí Minh - nhà Hoa Kỳ học

13:26 13/02/2015

Hồ Chí Minh là một con người hiếm có. Không chỉ là một nhà cách mạng, ông còn là người tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn ngành Hoa Kỳ học. Điều này thật đáng kinh ngạc, nhưng Hồ Chí Minh không chỉ đến, nghiên cứu, mà còn có những bài viết thuộc loại sớm nhất về Hoa Kỳ mà tác giả là người Việt.

Ý kiến bạn đọc