Hiện thực sinh động

10:33 12/11/2016

Còn một năm nữa là chạm mốc 100 năm kiểm chứng chủ nghĩa xã hội hiện thực, kể từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công.

Ý kiến bạn đọc