Giáo sư Ikujiro Nonaka: “Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo minh triết”

16:59 12/01/2016

Ông già ngoài bảy mươi tuổi, dáng mảnh dẻ và ăn nói nhẹ nhàng ấy là một người khổng lồ trong khoa học quản lý cùng với Peter Drucker và Alfred Chandler. Ông là Ikujiro Nonaka, Giáo sư danh dự khoa Sau đại học về Chiến lược công ty quốc tế, Đại học Hitotsubashi, Tokyo; học giả Xerox xuất sắc, Viện Quản lý, Đổi mới và Tổ chức, Đại học California, Berkeley; Học giả Drucker xuất sắc tại Viện Drucker, Đại học Claremont.

Ý kiến bạn đọc