Giải thưởng văn chương và hoài niệm Tự Lực Văn Đoàn

08:14 03/11/2020

Từ lâu, và càng ngày càng rõ nét, giải thưởng đã trở thành một yếu tố làm nên đời sống văn chương, từ đời sống văn chương của một ngành, một đoàn thể, một địa phương,  một quốc gia, một khu vực, đến đời sống văn chương toàn thế giới.

Ý kiến bạn đọc