Gia Long, Minh Mệnh và chuyện thiết kế lại một Việt Nam thống nhất

15:47 16/08/2019

Một trong những vấn đề quan trọng nhất của lịch sử Việt Nam sơ kỳ hiện đại (1600-1850) là quá trình mở rộng không gian chính trị người Việt. 

Ý kiến bạn đọc