Gặp ở Hà Nội

12:14 25/02/2019

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” có đủ, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội sẽ thành công. 

Ý kiến bạn đọc