Gặp người nữ du kích từng mưu sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

15:07 11/06/2010

Tháng 9/1970, vị Tổng thống bù nhìn Nguyễn Văn Thiệu đã có một lần thoát chết trước nòng súng của một nữ du kích.

Ý kiến bạn đọc