Dưới những tầng xanh…

10:12 16/01/2021

Câu chuyện ngày cuối năm với Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh - nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng Cây di sản là một "câu chuyện xanh". Bởi cả buổi chúng tôi chỉ nói về rừng, về cây di sản và đa dạng sinh học.

Ý kiến bạn đọc