Đừng gọi nhà giáo là “người lái đò” có được không?

15:14 19/11/2019

Thầy, cô giáo ở Việt Nam lâu nay vẫn được ví von với một hình ảnh rất nên thơ: “người lái đò”. Ví von này, theo tôi, trong bối cảnh hiện nay đã quá cũ kỹ, không còn hợp với thời đại và cần hình ảnh khác tươi mới hơn, phù hợp hơn.

Ý kiến bạn đọc