Dòng họ Nguyễn Khả và giá trị văn hóa tâm linh

07:38 18/03/2017

…Tôi quen Tráng không lâu, nhưng rất trọng tinh thần suy tôn, bảo tồn uy tín dòng họ của anh, lúc nào cũng sôi sục, đầy nhiệt huyết. Chúng tôi cùng họ Nguyễn, là họ phổ biến nhất của tộc Việt (tức người Kinh), chiếm 90% dân số Việt Nam, gồm 54 tộc người, 53 tộc khác chỉ chiếm 10%.

Ý kiến bạn đọc