Đời - Lắm lúc rất yêu

22:03 06/12/2019

Khi nhận xét về ca từ của Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát có nói một câu mà Văn Cao rất khoái: “Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra”. Những gì trong túi áo của mình, mình lấy ra thì rõ ràng quá dễ, vì nó không qua “cơ chế” xin - cho nhùng nhằng đơn từ, nhiêu khê thủ tục theo “đúng quy trình”...

Ý kiến bạn đọc