Di sản lịch sử và độ lùi thời gian

14:07 21/09/2016

Chúng ta, những nhà văn đang được sống trong những ngày thuộc thế kỷ này cũng có nghĩa là đang được sở hữu những tầng quặng quý báu của lịch sử.

Ý kiến bạn đọc