Đế chế yểu mệnh, hào quang trường tồn

09:57 19/08/2019

Người Pháp gọi ông là Charlemagne. Người Đức gọi ông là Karl der Gross. Người Ý gọi ông là Karolus (hoặc Carolus) Magnus.

Ý kiến bạn đọc