Dẫu quê kệch tiếng

02:17 19/09/2019

Mấy ông thi sĩ thứ thiệt là chúa rắc rối. Bởi vì rằng, họ không có… khái niệm về thời gian.

Ý kiến bạn đọc