Kỷ niệm 200 năm ngày mất Nguyễn Du (1820-2020):

Đại thi hào trong mắt văn nhân

08:55 05/08/2020

Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820) cùng các tác phẩm của ông từ lâu đã là niềm tự hào chung của bao người Việt Nam yêu văn học. Nhiều tác phẩm của Nguyễn Du mà đặc biệt là “Truyện Kiều” đã vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ Việt Nam để đến với nhiều bạn đọc, nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Ý kiến bạn đọc