Cải biến nhận thức

18:39 09/05/2017

Trong 4 nội dung được bàn định tại Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) thì 3 nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, vấn đề doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tư nhân.

Ý kiến bạn đọc