Cứu biển Bình Thuận hay cứu tương lai của chính chúng ta?

08:19 28/07/2017

Chúng ta đều xứng đáng được đi nghỉ ở những vùng biển sạch và ăn tôm cá sạch. Đây không phải là một lời kêu cứu cho biển Bình Thuận, mà là lời kêu cứu cho tương lai của chính chúng ta.

Ý kiến bạn đọc