Cuốn theo chiều gió: Cơn vỡ mộng của Scarlett, cơn vỡ mộng của chúng ta

14:10 30/06/2020

Có hai lần vỡ mộng lớn của Scarlett trong Cuốn theo chiều gió. Lần đầu tiên, khi chiến tranh nổ ra, Scarlett tìm về với Tara. Và lần thứ hai, khi nàng nhận ra Ashley chỉ là một ảo tưởng mà nàng tự vẽ lên cho chính mình.

Ý kiến bạn đọc