Cuối năm nói chuyện cuối năm

16:19 08/01/2020

Cứ như theo thông lệ của người chuyên nghiệp viết báo kiếm sống, hễ năm con nào thì viết về con đó. Có thế, mới “hợp thời trang”, chứ sắp đến năm Tý lại đi bàn chuyện bẫy cọp, đánh cọp thì thiệt “dở hơi biết bơi”. Không sao cả. Thích thì viết, miễn bạn đọc thích thì chẳng can cớ gì phải ngần ngại. Mạnh miệng nói thế thôi, chứ y cũng ngại lắm đây. Vậy nên, ta bàn qua chuyện chữ nghĩa cho thiện lành.

Ý kiến bạn đọc