Cuộc "siêu bầu cử" tại Ấn Độ: Thương hiệu Modi

22:15 26/04/2019

Cuộc siêu bầu cử ở Ấn Độ được mô tả là sự kiện lớn nhất do con người tổ chức trên thế giới. 

Ý kiến bạn đọc