Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua

12:21 06/09/2015

Hôm nay, vào cơ quan đã nhận được Thẻ Bảo hiểm y tế của mẹ từ Đà Nẵng gửi vào. Nhìn một lúc, tính rợ một lúc mới hay mẹ đã 86 tuổi. Chẳng rõ, nếu thọ bằng tuổi mẹ như bây giờ, y còn minh mẫn, đi chợ, nấu cơm, quét nhà, bơm nước, giặt giũ, xem tivi…? Nghĩ cũng may, nếu nhân loại không sáng chế ra cái truyền hình, những người già sẽ làm gì trong một ngày.

Ý kiến bạn đọc