Có một thị trường nhân lực giảng viên đang hình thành

21:01 27/09/2019

Giảng viên đại học ở Việt Nam, nhất là những người có năng lực nghiên cứu tốt chủ yếu vẫn là viên chức nhà nước. Điều này là dễ hiểu bởi cho đến tận bây giờ, cả nước mới có khoảng hơn 60 đại học tư, chiếm gần 30% số đại học trong cả nước. 

Ý kiến bạn đọc