Chuyện qua nhớ lại mà cười

09:16 03/05/2017

Cùng thời với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cách đây chừng mươi năm đã có một số văn nghệ sĩ quyết tâm... mở quán.

Ý kiến bạn đọc